Citizen Hotel

  • 926 J St.
    Sacramento, CA 95814

    916-447-2700