Tako Korean BBQ

  • 3030 T St.
    Sacramento, CA 95816

    916-346-4933